بیکن مرغ و گوشت ۹۷% گوشت ۲۰۲ – ۳۰۰ گرم

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید