تاریخچه همزن و چگونگی پیدایش و اختراع این دستگاه :

نویسنده : admin admin admin

تاریخچه همزن و چگونگی پیدایش و اختراع این دستگاه : تاریخچه همزن :همزن را برای مخلوط کردن انواع مواد غذایی به خصوص در حجم بالا که انسان قادر به انجام آن نیست طراحی و تولید کرده اند . به نظر می رسد ایده ی اختراع همزن از روی هم زدن با قاشق و چنگال گرفته شده چون همزن مشابه این وسایل غذا خوری عمل می کند فقط اندازه ی آنادامه مطلب