مکانیسم کار و نحوه ی استفاده از مایکروویو به چه صورت است؟

نویسنده : admin admin admin

مکانیسم کار مایکروویو چگونه است: مکانیسم کار:در این دستگاه برای تولید امواج مایکروویو یک وسیله الکترونیکی; به نام گلنترون تعبیه شده است. امواج تولید شده ;وارد محفظه ی بسته فلزی مایکروویو شده با برخورد; به دیواره ها به سمت ماده غذایی منعکس شده و در نهایت; توسط غذا یا مایع درون آن جذب می گردند.امواجی که در غذا ;نفوذ کرده اند ملکول های آب داخل آن را ۲۴۵۰*۱۰ بار جاادامه مطلب