تعمیر سماور برقی و آشنایی با عیوب احتمالی این دستگاه :

نویسنده : admin admin admin

تعمیر سماور برقی و آشنایی با عیوب احتمالی آن : تعمیر سماور برقی : در گذشته مردم برای تهیه; و آماده کردن نوشیدنی پر طرفدار; و معروف چای از سماور های زغالی; و یا نفتی استفاده می کردند . این سماور ها وقتی در حال کار هستند; از خود دی اکسید کربن تولید می کنند . این گاز در اثر سوختن ناقص زغال و نفت; ساخته می شود . بنابراینادامه مطلب