اتوی فیلیپس به طور خوکار و بدون تنظیم دما لباس ها را اتو می کند :

نویسنده : admin admin admin

اتوی فیلیپس بدون تنظیم دما لباس ها را اتو می کند : اتوی فیلیپس : از جمله کارهای ضروری; خانه داری تمیز کردن البسه و اتو کشیدن مرتب آن است; که گرچه ضروری است اما وقت گیر و تا حدی; از حوصله ی بعضی افراد خارج است . برای رفع این دغدغه و کم کردن زحمت اتو کشیدن; شرکت فیلیپس اتویی تولید کرده ;که هوشمندانه انواع لباس و پارچه راادامه مطلب