اجزای سماور برقی و آشنایی با ساختمان تشکیل دهنده این وسیله :

نویسنده : admin admin admin

اجزای سماور برقی وآشنایی باساختمان تشکیل دهنده آن : اجزای سماور برقی : سماور از دیرباز تا کنون برای ;به جوش آوردن آب از وسایل ثابت آشپزخانه ;بوده است .امروزه سماور های برقی جای سماور های زغالی; را گرفته اند . به طور کلی سماور برقی یک وسیله الکتریکی; است که انرژی الکتریکی را به انرژی حرارتی و گرما تبدیل; می کند ، به این ترتیب این حرارت باعث بهادامه مطلب