دوربین معلق هوشمند و آشنایی با ویژگی های کاربردی و خاص این دستگاه :

نویسنده : admin admin admin

دوربین معلق هوشمند و آشنایی با ویژگی های آن : دوربین معلق هوشمند :در طول چند; سال اخیر لوازم خانگی و الکترونیکی زیادی تولید شده اند; که در برابر نیروی جاذبه ی زمین مقاوم بوده اند ;و به عبارتی به صورت شناور در فضا در آمده اند .لوازمی مثل ;ساعت ها ، میز ها و لا مپ ها و … که از این فناوری تاثیر پذیرفته اند; و دنیا شاهدادامه مطلب