بازاریابی به سبک قدیم و یادگیری فنون قدیمی که هم اکنون نیز استفاده می شود :

نویسنده : admin admin admin

بازاریابی به سبک قدیم و یادگیری فنون قدیمی : بازاریابی به سبک قدیم : با توجه به این که امروزه دنیای دیجیتال; و تکنولوژی فراگیر شده و تقریبا در دسترس اکثریت مردم قرار گرفته است ;تکنیک ها و فنون بازاریابی نیز به سرعت ;و مطابق با نیاز دنیای فناوری و تکنولوژی تغییر; کرد . از این رو بیشتر بازاریابان معتقدند; که دیگر روش های قدیمی نمی تواند تاثیر به سزاییادامه مطلب