تفاوت سینمای خانگی و ساندبار و شرح امکاناتی که هرکدام ارائه میدهند :

نویسنده : admin admin admin

تفاوت سینمای خانگی و ساندبار و امکانات : تفاوت سینمای خانگی و ساندبار : در بین سیستم های;صوتی خانگی این دو وسیله ;بسیار پرکاربرد و نام آشنا ;هستند. در ابتدا سینمای خانگی جای خود; را در خانه ها باز کرد و جایگزین سیستم های صوتی;   HI-FI و استریو شد . این سیستم های قدیمی; که معمولا شامل دو یا چهار باکس صوتی; بودند به دلیل این که قادر بهادامه مطلب