تاریخچه مایکروویو و چگونگی پیدایش این وسیله برقی :

نویسنده : admin admin admin

تاریخچه مایکروویو و چگونگی پیدایش این وسیله برقی : تاریخچه مایکروویو : همانطور که می دانید; این دستگاه مخصوص آشپزی; و گرم کردن غذاست . مایکروویو ;با به جنبش در آوردن مولکول های قطبی مواد غذایی; و تولید انرژی حرارتی; باعث داغ شدن غذای درون خود; به طور یکنواخت و منظم; می گردد . ولی اجاق مایکروویو مانند اجاق های معمولی; برای قهوه ای یا طلایی کردن ;مناسب نیستند مگرادامه مطلب