خواص شیمیایی روغن کنجد و عوارض جانبی استفاده بیش از اندازه از آن :

نویسنده : admin admin admin

خواص شیمیایی روغن کنجد و عوارض جانبی آن : خواص شیمیایی روغن کنجد : روغن کنجد; دارای قدمت زیادی است; و از دیرباز تا کنون به دلیل خواص فراوان و بسیار مفید آن مورد استفاده قرار گرفته است . روغن کنجد درای چند چربی غیر اشباع است که به طور کلی از این اسید های چرب تشکیل شده است : اسید لینولئیک ، اسید اولئیک ، اسید پالمتیک و اسیدادامه مطلب