خواص آبغوره و اطلاعاتی در زمینه ویژگی های درمانی آن :

نویسنده : admin admin admin

خواص آبغوره و اطلاعاتی در زمینه ویژگیهای درمانی آن : خواص آبغوره : همانطور که می دانید آبغوره; از انگور های نرسیده به دست می آید; و طبیعتی سرد دارد. استفاده از این چاشنی; در بین تمامی مردم رایج; و فراگیر است . غوره خود دارای مزه ای ترش است که افراد برای تهیه ترشی و آبغوره از ان استفاده می کنند. البته غوره در برخی از غذاها نیز بهادامه مطلب