برند خارجی و سایه ی سنگین آن بر بازار لوازم خانگی ایران

نویسنده : admin admin admin

سایه سنگین برندهای خارجی بر بازار لوازم خانگی ایران برند خارجی:عامل مهم در رونق بازار لوازم خانگی; تحریک بازار است به گفته ی کارشناسان اقتصادی تحریک تقاضا از سوی مصرف کنندگان مهمترین موضوع در صنعت; لوازم خانگی است. به گزارش سایت لوازم خانگی میهن هایپر، بسیاری از کشورهایی که در شرایط رکود; و بی ثباتی تقاضا به سر می برند از روش تحریک تقاضا برای خارج شدن ;از این بحرانادامه مطلب