موانع تولید لوازم خانگی در ایران و راه حل هایی برای رفع آن ها

نویسنده : admin admin admin

موانع تولید لوازم خانگی گرانی مواد اولیه و قوانین دست و پاگیر: موانع تولید :رئیس انجمن لوازم خانگی کشور اظهار داشت: گرانی ;نهاده های تولید و وجود مقررات دست و پاگیر تولید لوازم خانگی را با مشکل جدی رو به رو کرده; است. صنعت لوازم خانگی و میزان اشتغال در صنعت لوازم خانگی که یک صنعت صادراتی است; حدود ۳۰۰ هزار نفر مشغول به کار و فعالیت هستند. این صنعتادامه مطلب