کار جاروبرقی به طور ساده به چه نحوی انجام می گردد؟

نویسنده : admin admin admin

کار جاروبرقی: وقتی شما نوشیدنی ای مثل نوشابه را از طریق نی مزه میکنید از ساده ترین مکانیسم مکش ;استفاده میکنید. مکیدن نوشابه به سمت بالا یه نوع تفاوت فشار را بین پایین و بالای نی ایجاد; میکند. نوشابه از طریق فشاری که به قسمت بالا می آورید و متقابلا افت فشاری که در قسمت پایین اتفاق; می افتد وارد دهان شما میشود. این مکانیسم مشابه مکانیسم در دستگاه جاروبرقیادامه مطلب