ویژگی های هواپز و تجربه ی آشپزی بدون دود و روغن با این دستگاه :

نویسنده : admin admin admin

ویژگی های هواپز و تجربه ی آشپزی بدون دود و روغن : ویژگی های هواپز : دستگاه پخت و پزی; که اخیرا به بازار عرضه گشته; و از امواج نوری برای تولید گرما; و انرژی حرارتی استفاده می کند هواپز نام دارد . این دستگاه بدون این که از آب و روغن استفاده نماید مواد غذایی را اماده و می پزد . این نوع از لوازم پخت و پز ازادامه مطلب