وسایل و ظروف غیر مجازی که نباید در مایکروویو قرار گیرد

نویسنده : admin admin admin

وسایل غیر مجازی که نباید در مایکروویو قرار گیرد ۱-وسایل(ظروف چینی): وسایل:یکی از مواردی که ممکن است توسط مصرف کننده زیاد به آن توجه و دقت; نشود استفاده از ظروف چینی در داخل مایکروویو است .به دلیل اینکه در برخی; از این ظروف رگه هایی از آهن وجود دارد و در برخورد با امواج جرقه زده; و موجب آتش سوزی گردد.حتی ممکن است ظرف شما درون ;دستگاه بشکند.پس بهتر استادامه مطلب