خواص زرشک و آشنایی با فواید این گیاه درمانی ارزشمند :

نویسنده : admin admin admin

خواص زرشک و آشنایی با این گیاه درمانی  ارزشمند : خواص زرشک : زرشک یک درختچه; به طول ۱ تا ۵ می باشد; که دارای تیغ و رنگ چوب; ان قرمز یا قهوه ای و یا زرد است . این گیاه درمانی میوه ای; قرمز رنگ دارد که بیضی شکل است; و طعمی ترش دارد. ایران بزرگ ترین ;تولید کننده زرشک در جهان به شمار; می رود . استان هایادامه مطلب