ربات خانگی ال جی مجهز به فناوری الکسای آمازون منتظر شنیدن فرمان شما :

نویسنده : admin admin admin

ربات خانگی ال جی مجهز به فناوری الکسای آمازون : ربات خانگی ال جی : انسان همیشه ساخت; ربات هایی شبیه خود را در سر می پرورانده ;و در هر دوره و عصر با پیشرفت های تکنولوژی; و فناوری اختراعاتی; را انجام داده است .ساخت ربات های شبه انسان ;هنوز هم فراتر از دانش بشر است و امروزه میسر نیست اما تاکنون اقدامات مهمی; را در این مسیر و برایادامه مطلب