راهنمای خرید بخارشوی و آشنایی با برخی از امکانات آن :

نویسنده : admin admin admin

راهنمای خرید بخارشوی و آشنایی با برخی از امکانات آن : راهنمای خرید بخارشوی : بخار شو یک وسیله ی نظافتی است; که کار تمیز کردن را به کمک بخار آب انجام می دهد . در اکثر موارد بخار آب ;حتی برای ضدعفونی و استرلیزه کردن نیز کاربرد دارد; و بسیار موثر عمل می کند. این بخار از تبخیر شدن آب  درون محفظه ی دستگاه; که تا دمای ۱۱۵ تاادامه مطلب