تاریخچه لباس شویی و روش های ساخت آن در طول زمان :

نویسنده : admin admin admin

تاریخچه لباس شویی و روشهای ساخت آن : تاریخچه لباس شویی : ماشین لباس شویی یا رخت شویی; در واقع وسیله ای است که به کمک آن لباس های کثیف و آلوده را; می شوییم . قرار دادن لباس ها در آب خود به خود ان ها ;را پاکیزه نمی کند بلکه باید به تار و پود پارچه فشار هایی; وارد شود تا آلودگی از آن خارج; و تمیز گرددادامه مطلب