ساند بار و آشنایی با برخی از اطلاعاتی در مورد این وسیله پخش کننده صوت :

نویسنده : admin admin admin

ساند بار و آشنایی با برخی از اطلاعاتی در مورد آن: ساند بار : می توان گفت ساند بار ها همان بلندگوهای قدیمی; هستند که امروزه شکل آن به روز تر و مدل جدیدتر; شده است . درواقع وسیله ای است که از آن برای پخش صوت; استفاده می کنند و شکل آن ستونی است; و به حالت افقی در جلوی تلویزیون قرار داده می شود ;تا بتواند صدا راادامه مطلب